logo

 
Praktijk Lia Veering
Psycholoog - psychotherapeut


Vanuit een psychodynamische visie en het werken naar integratie in de persoonlijkheid begeleid ik jongeren en volwassenen. In deze benadering staat het ontdekken en serieus nemen van de authenciteit en identiteit centraal.

Psychodynamische individuele gesprekstherapie is voornamelijk aangewezen bij pubers, adolescenten en volwassenen. Indien nodig kan dit aangevuld worden met relaxatie, autogene training en yoga.
Mogelijke redenen voor psychotherapie zijn:
  • elke (langer durende) moeilijkheid die de emotionele groei van de jongere belemmert: hoog gevoeligheid, gebrek aan zelfvertrouwen, emotionele pijn, angsten, spanning en stress, depressie, trauma, ontwikkelingsstoornissen, schoolproblemen, slaapproblemen, omgaan met scheiding, ziekte en rouw…
  • opvoedings- en begeleidingsondersteuning van ouders m.b.t hun kind
  • voor adolescenten en volwassenen: zich ongelukkig voelen en niet goed weten waarom, problemen in studie of op het werk, last hebben van schuld- en schaamtegevoelens, ingrijpende gebeurtenissen zoals een (dreigende) relatiebreuk, ziekte en dood, seksualiteit, verwerkingsmoeilijkheden uit het verleden, trauma, eetstoornissen, spanning, stress, angst, burn-out, depressie, problemen met relatievorming, zingeving, persoonlijkheidsproblematiek…
  • supervisie voor psychotherapeuten
  • geen verslavingsproblematiek, diagnostiek of relatie/partnertherapie
Praktijkadres:

Meidries 21, 9506 Waarbeke, Geraardsbergen, 0475- 477 241         -         E-mail: veeringlia@gmail.com